FAB staat voor Fris, Accuraat en Betrouwbaar Uw partner voor het dagelijkse schoonmaakonderhoud FAB Naarden is een full-time schoonmaakbedrijf Bij FAB Naarden werken 35 gemotiveerde mensen Dagelijks een nette werkomgeving is belangrijk voor uw medewerkers

Werkwijze

Voordat met het schoonmaakonderhoud wordt aangevangen voert FAB altijd een eerste schoonmaak uit om een goede basis te hebben voor het onderhoud.

In overleg met de klant wordt een uitgebreid werkschema opgesteld, waarin de verschillende werkzaamheden en hun frequenties worden uitgewerkt. Dit schema is de leidraad voor de medewerkers, maar zij zullen altijd inspelen op specifieke situaties, ook als dit niet in het werkschema is opgenomen.

Personeelsbeleid

Een belangrijke doelstelling van ons bedrijf is onze medewerkers zo goed mogelijk te motiveren en te stimuleren. De eigen verantwoording voor hun werk vinden wij erg belangrijk. Wij bereiken dit door direct contact te hebben met onze medewerkers en zowel werkzaamheden als problemen samen met hen te bespreken. Nuttige suggesties van onze medewerkers betreffende het schoonmaakwerk worden beloond.

Ook het goed functioneren in samenwerking met medewerkers van de cliënt is voor ons van zeer groot belang.

Onze medewerkers worden betaald volgens de geldende C.A.O. voor de schoonmaak­branche.

Per object stellen wij een vaste groep medewerkers aan. Nieuwe medewerkers worden, na grondig te zijn ingewerkt, begeleid totdat de werkwijze van de betreffende medewerker naar onze tevredenheid is. Uiteraard blijft daarna de normale controle van toepassing.

Kwaliteitscontrole

Door het uitgebreid bespreken van de uit te voeren werkzaamheden met ons personeel, weten onze medewerkers tot in detail wat wij van hen verwachten. Eventuele tekortkomin­gen worden grondig met hen doorgesproken.

Met behulp van controlelijsten worden uitvoering en frequentie van de diverse werkzaamheden periodiek nagelopen en met onze medewerkers besproken.

Eventuele opmerkingen van onze cliënten worden direct door ons persoonlijk besproken, het liefst met degene die de opmerkingen gemaakt heeft. Zo krijgen wij een zo duidelijk mogelijk inzicht in de situatie zodat we deze met het personeel kunnen doorspreken.

Niet het uitgebreide werkschema, maar de motivatie en begeleiding van het personeel bepalen in hoge mate het resultaat van de werkzaamheden.

Maak je website met Websitemachine.nl